• bilgi@4bakademi.com
4B Genç Profesyoneller

Nasıl bir proje?
Dördüncü Boyut (4B) Akademi'nin 2014 yılından beri yürüttüğü bir sosyal sorumluluk projesi olan 4B Genç Profesyoneller, çalışan genç profesyonellerin, kendilerinden önce yola çıkan ustalardan bilgi ve deneyim aktarımlarını dinleyebileceği, hem birbirlerine hem de topluma fayda sağlayan yeni projeler üretebilecekleri, gelişim, performans ve kariyer'i odağına alan bir platformdur.

Kimler için?
Kişisel ve mesleki gelişimini önemseyen, bugün aktarılan deneyimleri dinlemeye ve deneyimlerini yarınlara aktarmaya istekli, içinde yaşadığı dünyaya karşı sorumluluklarının farkında ve karşılamak için arayış içinde olan, 22-35 yaşları arasında, iş yaşamına adım atmış genç profesyoneller içindir.

Neden 4B GPK?
Doğada, var olan her canlının yaşadığı çevre için yaratacağı bir faydanın olduğuna ve insanın, bu döngünün en değerli, en etkin varlığı olarak hem bireysel hem de toplumsal boyutta fayda alanlarına odaklanması gerektiğine inanıyoruz. Bu bakış açısı ile toplumun, eğitim, sağlık, çevre vb. konularda farklılaşan ihtiyaçları içinde özellikle iş yaşamında insan kaynağının geliştirilmesini hedefleyen 4B GPK projesini sürdürüyoruz. Burada amaç, geleceğin profesyonellerinin yaptıkları işe değer katan bir çalışma anlayışı içinde, çalıştıkları kuruma, topluma ve kendilerine kalıcı değerler sağlamalarına aracı olmaktır..

Proje Bilgileri
Proje web sitesi için tıklayınız