• bilgi@4bakademi.com
İnsan Kaynakları Yönetimi Programları

İnsan Kaynakları Yönetimi, kuruluşun stratejik planına uygun organizasyonel değişim ihtiyaçlarının karşılanmasını, stratejik hedeflere uygun İnsan Kaynakları Vizyon, Misyon ve Politikalarının belirlenmesini ve yine stratejik ihtiyaçlara uygun işgücü planlaması çerçevesinde mevcut iş gücünün geliştirilmesini, iç potansiyelle karşılanamayan iş gücünün, iş pazarından en uygun olan yeteneklerle desteklenmesini ve şirketi geleceğe taşıyacak yeteneklerin organizasyona dahil edilmesini, kültüre süratle adaptasyonunu ve yerleştirilmesini, yetiştirilmesi ve kurumsal gelişim planlarıyla çalışanların etkinliğinin sürekli olarak arttırılmasını, kurumsal yedekleme planlarının geliştirilmesini, eşdeğer işe eşdeğer ücret anlayışında ücret ve yan hakların geliştirilmesini ve uygulanmasını, işveren ve işçi ilişkilerinin yasalar çerçevesinde adil, ayrımcılıktan uzak ve etik olarak uygulanabilmesini, iş sağlığı ve güvenliğinin en üst düzeyde ve yasal kurallarıyla uygulanabilmesini amaçlar. Bu program, herhangi bir kurumsal ve çevresel ortamda insan kaynaklarının kuruma, bireye ve çevreye yararlı olacak şekilde, yasalar çerçevesinde, etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesini sağlayan işlev ve çalışmaların tümünü içeren fonksiyonunu geliştirmek için gerekli yöntemleri ve teknik bilgiyi içermektedir.

  • İş Görüşmesi Teknikleri
  • Yetenek Yönetimi
  • Performans Yönetimi
  • Eğitim ve Gelişim Yönetimi
  • İK Uygulamalarında KVKK
Adayın işe uygunluğunun belirlenmesi amacıyla bireylerin yetkinliklerinin belirlenmesi, doğru pozisyona yerleştirilmesi, başvuruların incelenmesi ve değerlendirilmesi, iş tanımına uygunluğunun belirlenmesi ile karar verme ve psikoteknik testler konusunda temel bilgi ve uygulamaları içermektedir.
Çalışanların yetkinlikleri ve iş deneyimleri ile kurum içinde oluşabilecek fırsatlar arasında en uygun ilişkiyi kurmayı amaçlayan planlama ve karar alma sürecini içermektedir.
Kurum hedeflerine uygun olarak çalışan 180 veya 360 derecelik performans değerlendirme sisteminin kurulması, performans hedeflerinin belirlenmesi, değerlendirilmesi ve bu sürecin takibi için gerekli sistem uygulamaları, değerlendirme, hedef koyma, analiz ve planlama, KPI ve BSC konularında yöntem ve uygulamaları içermektedir.
İşletme içindeki eğitim İhtiyacının belirlenmesi, eğitim planlarının hazırlanması, eğitim organizasyonu, eğitim yöntemleri, eğitim sonuçlarının değerlendirilmesi, periyodik eğitim etkinliğinin ölçümlenmesi süreçlerini içermektedir.
İş yerlerinde herkesin Kişisel Verileri Koruma Kanunu'nu (KVKK), özümsemesi ve tüm iş süreçlerine aktarması ve yeniden organize etmesi gerekmektedir. KVKK, özellikle insan kaynakları profesyonellerinin ezberini bozan uygulama değişiklikleri öngörmektedir. En fazla kişisel verinin işlendiği İK uygulamalarında yasal sorumluluklarla karşılaşılma ihtimali diğer birimlere göre daha yüksektir. İK profesyonellerine, yöneticilere, hukukçulara, konu ile ilgilenen tüm profesyonellere; işe alım, özlük, sağlık verisi, saklama, imha, paylaşma, özgeçmiş bankası, iş ilanı, referans, adli sicil, pandemi vb. süreçlerle ilgili kişisel veri işleme ile ilgili yol gösterici, uygulamaya dayalı pratik bilgiler verilmesi ve katılımcıların sorularının cevaplanması amaçlanmaktadır.
img
Bilgi almak için tıklayınız