• bilgi@4bakademi.com
Kurum Kültürü

Kurum Kültürü Dönüşüm Ve Değişim Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri Kurumsal sistemlerin başarısı liderlik, insan kaynakları yönetiminin kalitesi, müşteri memnuniyeti ve süreçlerin tüm paydaşları dikkate alarak hazırlanmış bir strateji doğrultusunda yönetilmesi ile mümkündür. Bunlardan biri eksik kalırsa sistem çökmez belki ama hem çalışan hem de müşteri tarafında bağlılık ve tutundurma zorlaşabilir.

Unutmayalım, bir kurumun benimsediği değerler iş yapma biçimini, iş yapma biçimi ise kurumu var eden tüm bileşenleri etkiler.

• Yöneticilerinizin sahip olduğu değerler kurumsal değerlerinizle uyumlu mu?
• Çalışanlarınızın değerlerini biliyor musunuz?
• Müşterilerinizin değerleri hakkında fikriniz var mı?

Bütün bunlar, kurumsal yapınızı bir arada ve ayakta tutacak olan "kurum kültürü"nü oluşturur. Kurum kültürünün niteliği ve güçlendirilmesi ise liderlikten, çalışan bağlılığına, müşteri memnuniyetinden, işbirliklerine kadar tüm unsurları ve bunların aralarındaki ilişkileri bilmek ve doğru olarak değerlendirmekle mümkün.

Kurum kültürünüzü analiz edelim, Kurumsal Harç Endeksi'nizi ölçelim.

Kurumsal Harç
4B 'ye özel olarak bir kurumun temel değerlerini belirleyen ve o kurumda çalışma ortamını ve iş yapma biçimini şekillendiren ilkeler ve değerler bütünü olarak tanımlamaktayız.

img
Bilgi almak için tıklayınız