• bilgi@4bakademi.com
Forum Mobing Nedir?

Çalışanlara üstleri, astları veya eşit düzeydeki diğer çalışanlar tarafından "kasıtlı, sürekli ve sistematik" biçimde uygulanan her tür kötü muamele, tehdit, şiddet, aşağılama gibi davranışları ifade eden Mobing, Türkiye'de artık bilinen bir kavram. Açılmış ve kazanılmış davalar olmasına rağmen, Mobing hem mağdur hem de işveren için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Çünkü Mobingi suç olarak tanımlayan yasa değişikliği (Borçlar Kanunu, Md. 417) Meclis Genel Kurulu'ndan geçerek Ocak 2011'de yasalaştı. Yasanın ardından 19.3.2011'de yayınlanan Başbakanlık Genelgesi ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde "Mobingle Mücadele Kurulu" oluşturulması ve "Alo 170" hattı devreye alındı.

Bu yasal değişikliklerin doğal sonucu olarak birbirini izleyen çok sayıda mobing davasına tanık olmaktayız. Bu nedenle, mobingin önlenmesi için öncelikle güncellenen Borçlar Kanunu 417. maddesinin işverene yüklediği sorumluluğun karşılanabilmesi, bir diğer açıdan firmaların, sivil toplum kuruluşlarının, meslek örgütleri ve odaların da üyelerin haklarını layıkıyla koruyabilmesi adına iş hayatındaki bütün bileşenlerin bu konuda bilgilenmesi ve kadroları bilgilendirmesi gerekiyor.

4.Boyut Akademi olarak, "mobing" konusunu multidisipliner bir şekilde ele almak, bu konuya dair toplumda doğru algı yaratmak ve yapılan anketler doğrultusunda kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla her iki yılda bir Forum Mobing'i gerçekleştirmekteyiz.

Proje Bilgileri
Proje web sitesi için tıklayınız