• bilgi@4bakademi.com
4 Boyutlu Mentorluk Programı

Mentorluk Sistemi Nedir? Mentorluk sistemi, kurum içinde deneyimli yöneticilerin yeni başlayan çalışanlara sistemli ve düzenli bir biçimde uyguladıkları bir deneyim aktarımı sürecidir.

Bu süreçte yeni başlayanların üstlendikleri göreve, uygulama biçimlerine alışmaları, aynı zamanda kurum kültürü ve dinamiklerini öğrenmelerini destekleyici bir gelişim modelidir. Mentorluk, aynı zamanda her iki tarafa da fayda sağlayan bir kurum içi deneyim paylaşım mekanizmasıdır. Mentorluk sürecinde, mentor ve menti arasında yapılandırılmış bir ilişki yürütülür ve partnerler gelişigüzel seçilmez. .

  • Mentorluk Süreci
  • Geleneksel Mentorluk
  • Kariyere Uyarlı Mentorluk
  • 4 Boyutlu Mentorluk Eğitimleri
Mentorluğun süresi bellidir. Mentor ve menti bu süre içerisinde belli zaman aralıklarında buluşur. Mentor mentinin gündemleri ve mentorluk programının amaçları doğrultusunda onu destekler. İki taraf da gizlilik ilkelerine bağlı olarak süreçte gönüllü yer alır. Mentorluk hizmeti alacak çalışanların ihtiyaçları öncelikli olarak belirlenir ve süreç bu ihtiyaca göre şekillendirilir.
Uzun vadeli, çoğunlukla özel ve mentinin daha kıdemli bir üst yöneticiden destek aldığı gelişimsel ilişki üzerine kurulur.
Kısa vadeli, sürece dayalı fonksiyonlara göre özelleştirilmiş ve çok yönlü gelişimsel ilişki üzerine kurulur.
4 Boyutlu mentorlukta klasik mentorluk eğitimlerinin bir adım ötesinde, mentor adaylarına, "ön değerlendirme", "davranış profili / yetkinlik envanteri uygulamaları", "interaktif eğitim uygulamaları" ve "son değerlendirme aşamalarından oluşan, 4 Boyutlu bir program uygulanır. Bu uygulama, ana ilkelere ek olarak, her kurum için sektör ve kurum dinamikleri, çalışan profilleri ve kurum değerlerine göre özelleştirilerek uygulanır.
img
Bilgi almak için tıklayınız