• bilgi@4bakademi.com
Liderlik ve Yönetim Geliştirme Programları

Bu program kapsamında, kuruluşun liderlik kültürünün tespiti, liderlik yetkinliklerinin ve profilinin belirlenmesi, yöneticilerin kendilerini ve kuruluşun paydaşlarını gözeterek farkındalıklarını arttırmaları, kişisel ve mesleki hedeflerini belirlemeleri ve eyleme geçmelerini sağlayarak kurumda sürekli gelişim atmosferinin pekiştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu programın, kurum kültürünün güçlenmesinin yanı sıra, liderlerin kendilerini, astlarını, etkileşimde bulundukları eşitleri ve dış paydaşlarını gözeterek; yetkinlik gelişimlerinin sürekliliğini sağlamalarına, bireysel liderlik becerilerini güçlendirmelerine, tespit ettikleri iyileştirmeleri hayata geçirmelerine ve bu yönde eylemlerini değerlendirmelerine hizmet etmesi hedeflenmektedir.

Bu programın, kurum kültürünün güçlenmesinin yanı sıra, liderlerin kendilerini, astlarını, etkileşimde bulundukları eşitleri ve dış paydaşlarını gözeterek; yetkinlik gelişimlerinin sürekliliğini sağlamalarına, bireysel liderlik becerilerini güçlendirmelerine, tespit ettikleri iyileştirmeleri hayata geçirmelerine ve bu yönde eylemlerini değerlendirmelerine hizmet etmesi hedeflenmektedir.


img
Bilgi almak için tıklayınız