KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK DANIŞMANLIĞI

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri Danışmanlığı

Neden KSS Yapmalıyım?

 

Bu, günümüzde işletmelerin fayda maliyet analizini yapma gereği duydukları ve yanıt aradıkları bir soru haline geldi.


Günümüzde sosyal girişimcilik uygulamaları olarak da tanımlanan KSS projelerinin, işletmelere sağladığı faydalar incelendiğinde, sosyal kimlik oluşturma, rekabet üstünlüğü elde etme, şirket bağlılığı yaratma, itibar sağlama ve markalaşma konularının başta geldiği görülüyor.


Küresel dünyada üretim ve tüketim ilişkileri evrimleşiyor. Tüketici algısını yönetebilmek, markalar açısından hayatta kalabilmenin ve ilerlemenin temel şartlarından birisi haline geliyor. Söz konusu değişken, insan algısı olunca, tüketiciye ulaşmak için artık klasik reklam ve pazarlama stratejileri yetersiz kalıyor.


Günümüz toplumlarında geçerlilik bulan bu bakış açısı, eğitim, sağlık, çevre, çocuk ve engelli bireylerin sosyal hayata katılımları gibi geniş kesimlerin yaşamını ilgilendiren konuları ön plana çıkarıyor. Marka algısını etkileyen ‘etik değerlere sahip olan ve toplum yararını gözeten şirket‘ teması, artık önem sırasında oldukça yükseklerde yer buluyor. Farklılaşan gereksinimlerden dolayı eğitim, sağlık, çevre ve çocuk konuları bile, birçok alt dala ayrılıyor. Bu nedenle, her kurumun özel hedefleriyle uyumlu projeler yaratmak mümkün oluyor.


Buradaki en önemli nokta, yapılan KSS projelerinin sahada yaşanan gerçek

ihtiyaçları kapsar nitelikte tasarlanmış olmasıdır.