Kurumsal Anti- Mobing Eğitim ve Danışmanlık

 

Mobing Eğitim ve Destek Merkezi, işletme içinde mobing’i önleme ve tedaviye yönelik eğitim, danışmanlık ve yapılandırma hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetleri kısaca “Mobing’le 4 Boyutlu Mücadele Paketi” olarak adlandırıyoruz.

Paketin ilk üç boyutu, aynen “koruyucu hekimlik” gibi, mobing’in oluşmaması için yapılacak çalışmaları ve eğitimi kapsamaktadır. Dördüncü boyut ise, mobing yaşanmış ise en az zararla atlatılması, yaralarının sarılması ve tekrarının önlenmesine yönelik işlem ve önlemleri içerir.

 

1. Yöneticilerin eğitimi (Üst kademenin –karar vericilerin- bilinçlendirilmesi):

 

Ekip içinde yaşanan çatışmaların büyümeden çözümlenmesi, işyeri huzurunun sağlanmasıve korunması ile ilgili atılacak tüm adımlar için önce yönetim kademelerinin bu konuda bilinçlendirilmesi ve hızla yenilenmekte olan yasal mevzuatın getireceği değişiklikler hakkında bilgilendirmesi gerekir.

 

2. Etik kurul, Disiplin Kurulu ve İK’nın eğitimi, kriz yönetim mekanizmalarının hazırlanması: 

 

Etik kodların oluşturulması sürecinde danışmanlık hizmeti, bu kodların ve kurulların var olduğu yerlerde ise mobingi önleyici ilke ve önlemlerin var olan yapıya entegre edilmesi süreci, her adımında İK eğitimiyle paralel yürütülmelidir.

 

3. Çalışanların eğitimi: 

 

Ancak bu iki boyut tamamlandıktan sonra sıra çalışanların eğitimine gelir. Her kademede çalışanın mobing ve sonuçları hakkında bilgilendirilmesi, mobingin oluşmadan ve tahribatını yapmadan önlenebilmesi ve işyeri barışının sürekliliğinin sağlanması için olmazsa olmaz koşuldur.

 

4. Mobing’de kriz yönetimi ve sonrası tedavi yöntemleri:

 

Bir olaya geç müdahale edildiğinde –veya ön çalışmaların yetersizliği durumunda- mobing olayı önlenememişse, yapılması gereken daha fazla işimiz var demektir. Bunlar, mobingin en az tahribatla sonlandırılması, yaratmış olduğu zararın en kısa sürede telafi edilmesi ve tekrar etmemesi için mobinge uygun ortamın değiştirilmesi gibi bir dizi önlemin alınmasını ve sistematik biçimde uygulanmasını içerir. Merkezimiz, mobing yaşanmış işyerlerinde bu hizmeti de vermektedir.

 

 

Detaylı bilgi almak isterseniz lütfen bize ulaşın:  bilgi@4bakademi.com

İLETİŞİM FORMU

Ad / Soyad Şehir Telefon E-Mail