İnsan Kaynakları Yönetimi ve Organizasyonu

İnsan Kaynakları Planlaması, Organizasyonu ve Yönetimi

İnsan Kaynakları Yönetimi, bir şirketin stratejik planına uygun organizasyonel değişim ihtiyaçlarının karşılanmasını, stratejik hedeflere uygun İnsan Kaynakları Vizyon, Misyon ve Politikalarının belirlenmesini ve yine stratejik ihtiyaçlara uygun işgücü planlaması çerçevesinde mevcut iş gücünün geliştirilmesini, iç potansiyelle karşılanamayan iş gücünün, iş pazarından en uygun olan yeteneklerle desteklenmesini ve şirketi geleceğe taşıyacak yeteneklerin organizasyona dahil edilmesini, kültüre süratle adaptasyonunu ve yerleştirilmesini, yetiştirilmesi ve kurumsal gelişim planlarıyla çalışanların etkinliğinin sürekli olarak arttırılmasını, kurumsal yedekleme planlarının geliştirilmesini, eşdeğer işe eşdeğer ücret anlayışında ücret ve yan hakların geliştirilmesini ve uygulanmasını, işveren ve işçi ilişkilerinin yasalar çerçevesinde adil, ayrımcılıktan uzak ve etik olarak uygulanabilmesini, iş sağlığı ve güvenliğinin en üst düzeyde ve yasal kurallarıyla uygulanabilmesini amaçlar. Bu program, herhangi bir kurumsal ve çevresel ortamda insan kaynaklarının kuruma, bireye ve çevreye yararlı olacak şekilde, yasalar çerçevesinde, etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesini sağlayan işlev ve çalışmaların tümünü içeren fonksiyonunu geliştirmek için gerekli yöntemleri ve teknik bilgiyi içermektedir.

 

Kimler Katılmalı?

Yöneticiler, IK bölümü çalışanları ve bu alanda kendini geliştirmek isteyen herkes.

 

Notlar:

İnsan Kaynakları Planlaması, Organizasyonu ve Yönetimi programı toplam 3 saattir. 

Bu program, toplam 13 program 60 saatten oluşan İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifika Programının bir parçasıdır.

Sertifika Programların tümüne (13 Program) katılan ve proje teslimi gerçekleştiren katılımcılar “SERTİFİKA” almaya hak kazanır.

Tek bir programa katılanlara “KATILIM BELGESİ” verilir.

 

İLETİŞİM FORMU

Ad / Soyad Şehir Telefon E-Mail