4 BOYUTLU MENTORLUK PROGRAMI

MENTORLUK SİSTEMİ NEDİR?

Mentorluk sistemi, kurum içinde deneyimli yöneticilerin yeni başlayan çalışanlara sistemli ve düzenli bir biçimde uyguladıkları bir deneyim aktarımı sürecidir.

Bu süreçte yeni başlayanların üstlendikleri göreve, uygulama biçimlerine alışmaları, aynı zamanda kurum kültürü ve dinamiklerini öğrenmelerini destekleyici bir gelişim modelidir. Mentorluk, aynı zamanda her iki tarafa da fayda sağlayan bir kurum içi deneyim paylaşım mekanizmasıdır. Mentorluk sürecinde, mentor ve menti arasında yapılandırılmış bir ilişki yürütülür ve partnerler gelişigüzel seçilmez.

 

 

SÜREÇ NASIL İŞLER?

Mentorluğun süresi bellidir. Mentor ve menti bu süre içerisinde belli periyotlarla buluşurlar ve mentor mentinin gündemleri ve projenin amaçları doğrultusunda onu destekler. İki taraf da gizlilik ilkelerine bağlı olarak süreçte gönüllü yer alır. Mentorluk hizmeti alacak çalışanların ihtiyaçları öncelikli olarak belirlenir ve süreç bu ihtiyaca göre şekillendirilir.

 

Mentorluğu genel olarak ikiye ayırabiliriz.

 

Geleneksel Mentorluk:

Uzun vadeli, çoğunlukla özel ve mentinin daha kıdemli bir üst yöneticiden destek aldığı gelişimsel ilişki üzerine kurulur.

 

Kariyere Uyarlı Mentorluk:

Kısa vadeli, sürece dayalı fonksiyonlara göre özelleştirilmiş ve çok yönlü gelişimsel ilişki üzerine kurulur.

 

4 BOYUTLU MENTORLUK EĞİTİMLERİ

4 Boyutlu mentorlukta klasik mentorluk eğitimlerinin bir adım ötesinde, mentor adaylarına, “ön değerlendirme”, “davranış profili envanter uygulamaları”, “interaktif eğitim uygulamaları” ve “son değerlendirme aşamalarından oluşan, 4 Boyutlu bir program uygulanır. Bu uygulama, ana ilkelere ek olarak, her kurum için sektör ve kurum dinamikleri, çalışan profilleri ve kurum değerlerine göre özelleştirilerek uygulanır.

 

PROGRAMIN AMACI

İş dünyasında mentorluk, genellikle daha tecrübeli ve sıklıkla daha üst düzeyde olan- bir kişinin (mentor) diğer bir kişiye (mentee/menti) kendisi, kendi potansiyeli ve teknik gelişimi hakkında daha fazla şey öğrenmesine ve keşfetmesine yardım etme sürecidir.

Bu eğitim programında, kurum içinde mentorluk yapacak kişilerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Eğitim, katılımcıların mesleki deneyim ve bilgi birikimlerini uygun ve etkili yöntemlerle mentilere aktarma becerilerinin güçlendirilmesini hedeflemektedir.

 

PROGRAMIN SAĞLAYACAĞI KATKILAR

 

•       Mentorluk programı çerçevesinde çalışacak ekipler arasında güvene dayalı bir ilişki kurulması

•       Mentinin vizyon ve hedef belirlemesi, buna bağlı olarak stratejik düşünme becerilerinin geliştirilmesi

•       Empatik iletişim, etkin dinleme, etkili soru sorma, problem çözme ve görüşme teknikleri gibi temel becerilerin edinilmesi

•       İş etiği anlayışının ve profesyonellik sınırlarının benimsenmesi

•       Olumlu ve yapıcı geribildirim becerilerinin gelişmesi

 

Mentorluk Eğitimleri hakkında daha fazla bilgi için bilgi@4bakademi.com