4 BOYUTLU KOÇLUK HİZMETLERİ

Niçin Koçluk?

 

En başarılı, saygın, etkili insanların, ünlü sanatçıların, hatta devlet başkanlarının birer koçu olduğunu öğrenenler önce şaşırır. ‘İşini iyi bilmese buraya kadar nasıl yükselirdi? Kim ona birşey öğretebilir ki?’ diye düşünülür.

 

Bu düşüncede atlanan iki nokta var:

 

  • Birincisi, hiçbir insan kendi yaşamıyla ilgili konularda yansız olamaz, zira iyi programlanmış makineler değiliz, karar ve davranışlarımızı etkileyen değerlerimiz, inançlarımız ve duygularımız var.
  •  
  • İkincisi, koçluk, ‘danışmanlık’ değildir. Bir koç, insanlara ‘şunu şöyle yap, böyle yapma’ demez, akıl vermez, yol göstermez. Sadece kendisini dışarıdan görmesini sağlayacak sorular sorarak, kendi yolunu kendi bulması ve gerçekçi kararlara kendi iradesiyle varması için yardımcı olur.

 

Ya kurumlarda?

Bireyler için geçerli olan şey, kurumlar için de geçerli. Kurumların da -aynen bireyler gibi- ergenlik çağını geçirdikten sonra kimlikleri, karakterleri, kişilikleri oluşur. Ancak bu kişilikler, oluştukları zamanın gereklerine uygun şekilde oluşmuş da olsa, zamanın yıpratmasıyla giderek tutucu hale dönüşebilir ve kurumun, önce gelişmesini sonra da yaşamını tehdit eder hale gelebilir. Kurumsal koçluk, kurumun kendi kendisini gerçeklerin aynasında görmesine ve gerekli değişim ve atılımları kendi iradesiyle yapmasına yardımcı olmayı amaçlar.

 

Dördüncü Boyut  Akademi'nin bireysel ve kurumsal koçluk hizmetleri:

 

  • 4B Modeline dayanır: Hiçbir olay birbirinin aynı değildir. Her birey, kurum ve olay özgün olarak ele alınır, 4B Koçluk sistemi, spontan (anlık gündemler içeren) koçluk uygulamalarında bile koça bir metodoloji sunar, 4B diyagramı yardımıyla yapılandırılmış bir süreç izlenir.

 

  • Özgündür: 4B Koçluk sistemi, psikoloji, sosyoloji, felsefe, mantık ve fizik gibi bilim dallarından esinlenmek ve örneklerini bu dallardaki bilimsel gerçeklerden almakla birlikte koçlukta uygulanan hiçbir sistemin kopyası değildir, orijinal bir sentezdir.

 

Kurumsal ve bireysel koçluk hizmetleri hakkında daha fazla bilgi için bilgi@4bakademi.com