4B KURUMSAL HARÇ ENDEKSİ

Kurumsal sistemlerin başarısı liderlik, insan kaynakları yönetiminin kalitesi, müşteri memnuniyeti ve süreçlerin tüm paydaşları dikkate alarak hazırlanmış bir strateji doğrultusunda yönetilmesi ile mümkündür. Bunlardan biri eksik kalırsa sistem çökmez belki ama hem çalışan hem de müşteri tarafında bağlılık ve tutundurma zorlaşabilir.
 
Unutmayalım, bir kurumun benimsediği değerler iş yapma biçimini, iş yapma biçimi ise kurumu var eden tüm bileşenleri etkiler.
 
·Yöneticilerinizin sahip olduğu değerler kurumsal değerlerinizle uyumlu mu?
·Çalışanlarınızın değerlerini biliyor musunuz?
·Müşterilerinizin değerleri hakkında fikriniz var mı?
 
Bütün bunlar, kurumsal yapınızı bir arada ve ayakta tutacak olan “kurumsal harç”ı oluşturuyor. Kurumsal harcın kalitesi ve iyileştirilmesi ise liderlikten, çalışan bağlılığına, müşteri memnuniyetinden, dış risklere kadar tüm unsurları ve bunların aralarındaki ilişkileri bilmek ve doğru olarak değerlendirmekle mümkün.
 
“4B Kurumsal Harç Endeksi" ile ölçelim, sonraki adımları birlikte belirleyelim.
 
İşletmenin/kurumun tüm bileşenleriyle bir araya gelerek kurumsal harcınızın endeksini ve değer hattını değerlendirmek/tanımlamak için TIKLAYIN, hemen size ulaşalım.
 
 
* Kurumsal Harç: Bir kurumun temel değerlerini belirleyen ve o kurumda çalışma ortamını ve iş yapma biçimini şekillendiren ilkeler ve değerler bütünü.