KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK DANIŞMANLIĞI

KSS

Hizmetlerimiz


Özel sektör şirketlerinin DNA'sına en uygun kurumsal sosyal sorumluluk projelerini geliştirerek, sivil toplum örgütlerine kapasite güçlendirmeye yönelik stratejik kaynak yaratma desteği veriyoruz. Proje tasarımlarımızdaki en temel kriter, şirketin kurumsal hedeflerine uygunluğu ile amaçlanan sosyal faydanın doğru eşleşmesi ve kazan-kazan formülüne dönüşmüş bir sosyal etkinin yaratılmasıdır.
Bu amaç ve ihtiyaçlar doğrultusunda size iki farklı şekilde hizmet sunuyoruz:


Proje Tasarım ve Yönetim Desteği

Talebiniz doğrultusunda, ihtiyaç analizi yaparak, alternatifli proje tasarımları hazırlıyoruz. Seçtiğiniz projenin hazırlık, uygulama, değerlendirme ve raporlama aşamalarını gerçekleştiriyoruz. Projenizin beklenen çıktılara ulaşıp ulaşmadığı, basın yansımalarının hedef grup üzerindeki etkisi ve proje sonucunda kamuoyunda oluşan marka algısı gibi konularda istatistiksel çıktıları değerlendirerek, projenizin *sosyal etki raporunu hazırlıyoruz.
*Sosyal Etki Raporu: Projenin beklenen çıktılarına ulaşıp ulaşmadığının ölçülmesini ifade eder. Zaman faaliyet planı, bütçenin uygun kullanımı, ulaşılan kişi sayısı, projeyle yaratılan etki düzeyi, hedef kitle algısı gibi gerçekleşen durumlara yönelik yapılacak kontrolleri içeren rapordur.

 

Proje Eğitim Desteği

KSS projelerinde proje döngüsü, ulusal ve uluslararası fon sağlayıcı kuruluşlara başvuru koşulları, STK çalışmaları, vb. konularda kurumunuz çalışanlarının desteklenmesi doğrultusunda, konusunda teorik bilgi ve saha deneyimlerine sahip uzmanlarımız tarafından eğitim desteği veriyoruz.

  
İlkelerimiz:


Sizin için tasarladığımız proje:

  • Gerçek bir ihtiyaca cevap verir,
  • Sürdürülebilir olur,
  • İnsan haklarına ve farklılıklara saygılıdır,
  • Beklenen çıktıları sosyal kalkınmaya destek olur,
  • Tüm paydaşlarda olumlu bir etki yaratır,
  • Her statüden kurumun uzmanlık alanında faaliyetler üstlenmesini sağlar,
  • Ortak aklı benimseyerek kolektif bilince değer verir,
  • Toplumun değer yargılarına hassasiyet gösterir,
  • Demokratik ve erişilebilirdir,
  • Uygulama sonrasında, konusu ne olursa olsun sivil birey ve sivil toplum felsefesinin tüm sosyal kurumlara yaygınlaşmasına destek olur.