BAUSEM & 4B Akademi işbirliğiyle

Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (BAUSEM) işbirliğiyle hazırladığımız eğitim ve atölye programlarımızın listesi aşağıda yer almaktadır.

 

4B KOÇLUK KONUŞMALARI (COACHING TALKS)

Atölye programlarının amacı, profesyonel koçun teknik yetkinliklerinin, ulusal meslek standartları ve mesleki yeterlilikler çerçevesinde (Seviye 6) geliştirilmesini desteklemektir.

ATÖLYE PROGRAMLARI

 

Görüşme Teknikleri Atölyesi

Koçluk görüşmeleri profesyonelce yürütülmelidir. Kurgulanmış hissi uyandırmayan akıcı ve doğal bir akış, görüşmenin kalitesini artırır. Yapılandırılmış, yarı yapılandırılmış veya yapılandırılmamış görüşmeler müşterinin gündemine, ihtiyacına göre koç tarafından belirlenerek uygulanmalıdır. Bu atölyede temek teknik bilgiler uygulamalar eşliğinde aktarılacaktır.

 

Mikro İletişim Atölyesi

Koçluk iletişiminde tepkisel boyuttan eylem boyutuna geçişler ve görüşme süreçlerini yürütmek ustalık gerektirir. Güçlü iletişim becerilerine sahip koçların kişilerarası ilişkilerde yetkinleşmeleri, sürekli olarak mesleki alanda bulunmalarıyla doğru orantılıdır.

Bu atölyede koçluk iletişimine ilişkin bildiklerimizi hatırlayacağımız ve hatırladıklarımızı uygulayacağımız interaktif bir paylaşım ortamı bizi bekliyor.

 

Koçluk Modelleri Uygulama Atölyesi

Dünyada yaygın olarak uygulanan ve sonuç alınan belli başlı koçluk modellerinin uygulamalı olarak aktarılacağı atölyede, bir model eşliğinde çalışmanın koçluk sürecini kolaylaştırdığı ve müşteriyi odakta tutmaya sağladığı katkı örnekler eşliğinde uygulamalı olarak aktarılacaktır.

 

Koçluk Araçları Uygulama Atölyesi

Hangi görüşme tekniği ya da hangi model kullanılırsa kullanılsın görüşmeyi verimli hale getirmenin yolları arasında araç kullanımının önemli bir yeri vardır. Müşterinin kendisiyle ilgili tespitler yapmasında, değerlerini ve kişisel farkındalığını artırmasında, ölçme değerlendirme veya karar verme sürecinde onlarca araç kullanılabilir. Bu atölyede hangi aracın hangi amaç için kullanılabileceği örneklerle uygulamalı olarak aktarılacaktır.

 

Soru Teknikleri Atölyesi

Düşündürücü,keşfettirici, farkındalık arttırıcı, sorun çözme amaçlı, meydan okuyucu pek çok soru müşterinin ihtiyacı ve gündemi doğrultusunda kullanılabilir. Bu atölyede farklı nitelikteki soru uygulamaları örnekler eşliğinde aktarılacaktır.

 

Örnek Olay İnceleme Atölyesi

Bu atölyede bir koçluk süreci baştan sona incelenerek ve yorumlanarak alternative bakış açılarıyla gözden geçirilecektir. Ayrıca görüşme sonrası koçun öz değerlendirmesi ve otokritik unsurları da uygulamalı olarak ele alınacaktır.

 

Mesleki Sorumluluk ve Yasal Sınırlar Atölyesi

Bu atölyede koçluk mesleğinin kırmızı çizgileri, koçun profesyonel davranışı, mesleğin etik kuralları ve yasal sorumluluklar, koç ve müşteri arasındaki ilişkinin niteliği örneklerle ele alınacaktır.

Süre               :Her bir atölye / 1 gün (10:00-16:00)

Kayıt ve başvuru için lütfen tıklayınız.

ATÖLYE BAŞLIKLARI

TARİH

Görüşme Teknikleri Atölyesi

2 Mart 2016

Mikro İletişim Atölyesi

23 Mart 2016

Koçluk Modelleri Uygulama Atölyesi

12 Nisan 2016

Koçluk Araçları Uygulama Atölyesi

26 Nisan 2106

Soru Teknikleri Atölyesi

26 Nisan 2016

Örnek Olay İnceleme Atölyesi

17 Mayıs 2016

Mesleki Sorumluluk ve Yasal Sınırlar Atölyesi

7 Haziran 2016

 

 

DEĞİŞİM YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Bu programla, yönetim sistemlerinde oluşan değişimlerin paydaşlar üzerinde  yaratabileceği olumsuzlukların tespiti ve  en aza indirilmesi, çalışanların yeni yönetim biçimine uyum sağlamalarını destekleyici çalışmaların planlanması ve bu yönde düzenlemeler yapmalarını sağlayıcı altyapı sunulması amaçlanmaktadır.Kurumsal S

Tarih:               2-3, 9-10 Nisan 2016 (09:30-16:30)

Kayıt ve başvuru için lütfen tıklayınız.

 

İŞ YAŞAMINDA YENİ BİR AKTÖR: KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROGRAMI

 

Son yıllarda akademik ve kamusal söylem içinde sivil toplum kavramının hızla canlandığı ve toplumsal değişim için temel ve birincil aktörlerden birisi konumuna yükseldiği açıkça görülmektedir. Sivil çalışmaların, içinde bulunduğumuz süreçte toplumsal gelişim, demokratikleşme ve ekonomik kalkınmanın önemli bir aktörü haline geldiği açıktır.  Dünyada iş yaşamına, sivil toplum algı, yöntem ve bakış açısını entegre etme çabasını hedef alan uluslararası dev ağların çalışmalarını hızlandırması, bu işbirliğinin sürdürülebilir kalkınmaya destek olduğu kanısına da açık bir kanıttır.Bu eğitim kapsamında, her sektörden profesyonele, sivil toplum ile diyalog ve işbirliğinin geliştirilmesi, uygun partner arayışı, iş ve kaynak geliştirme ile proje hazırlama, yönetme ve raporlama konularında uygulamalı bilgi aktarılacaktır. Eğitim sonunda tüm grup üyelerinin, kendi tasarladıkları ve uygulanmaya hazır projeleri ile süreci tamamlamaları beklenmektedir.   

Tarih   :                      20 -21-27-28 Şubat 2016 (09:30-16:30)

                                    4-5-6 Mart 2016 (09:30-16:30)

Kayıt ve başvuru için lütfen tıklayınız.